Haslev Køre- og Rideforening

Ordinær generalforsamling
Haslev Køre- og Rideforening (HKR)

Lørdag den 11. januar 2020 kl. 18.00
i Haslev Biblioteks Festsal, Haslev (inden rytterfesten)

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent 2020
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar 2020.
6. Valg af bestyrelse
 På valg er: Betina Christensen
Louise Hededam
Elizabeth Suhr
Rikke Grønskov

7. Valg af suppleanter til bestyrelsen

 På valg er: Nancy Melby
    Lea Dinesen
Jørn Rise
Mia Nielsen 

8. Valg af juniorrepræsentant
9. Valg af to revisorer samt revisorsupppleant
10. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

HKR’s bestyrelse


 
Ordinær generalforsamling
Haslev Køre- og Rideforenings Støtter (HKRS)

 

Lørdag den 11. januar 2020 
efter HKR’s generalforsamling
i Haslev Bibliotek Festsal, Haslev

 

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsen aflægger beretning
3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent 2020
5. Behandling af indkomne forslag
Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest den 1. januar 2020.
6. Valg af bestyrelse
7. Valg af to revisorer samt revisorsupppleant
8. Eventuelt

 

Med venlig hilsen

HKRS’s bestyrelse